Terugbetaling

Terugbetaling

De ambulante raadpleging van een psycholoog of psychotherapeut behoort niet tot het verplichte basispakket dat alle mutualiteiten moeten aanbieden. Sommige ziekenfondsen betalen wel een deel terug vanuit de aanvullende ziekteverzekering die zij hun leden aanbieden. Omwille van deze regeling kunnen ziekenfondsen dus zelf beslissen of ze psychologische hulp terugbetalen en welke voorwaarden zij daaraan verbinden. De verscheidenheid in terugbetalingsmodaliteiten overheen de verschillende ziekenfondsen is dan ook groot. Variaties bestaan op de volgende vlakken:

  • De doelgroep voor wie terugbetaling bedoeld is,
  • Het type psychologische begeleiding of psychotherapie,
  • Het terugbetaalde bedrag per sessie,
  • Het aantal sessies,
  • De criteria waaraan een psycholoog of psychotherapeut moet beantwoorden. Zo hanteren steeds meer ziekenfondsen de voorwaarde dat de persoon in kwestie ingeschreven moet zijn bij de Psychologencommissie om aanspraak te kunnen maken op een terugbetaling. Andere stellen dan weer voorop dat de zorgverstrekker een bijkomende opleiding psychotherapie moet hebben gevolgd.
    Het Vlaams Patiëntenplatform analyseert jaarlijks de verschillen overheen de Vlaamse ziekenfondsen voor ambulante consultaties bij een psycholoog of een psychotherapeut. U kunt deze overzichtstabel raadplegen op de website van het Vlaams Patiënten Platform.
Nieuwe website

Vanaf nu kan je mij ook terugvinden bij de Psychologenpraktijk Vrijbroek.

Binnenkort zal deze website niet meer beschikbaar zijn.